ติดต่อเรา

สถานที่อบรม Single License

Single License Club – CMSK
126/103 ชั้น 26 อาคารไทยศรี ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

การเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีกรุงธน ทางออกที่ 2