หลักสูตร Single License

ตะลุยโจทย์ Single License ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

Single License หรือ หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ เป็นใบอนุญาติเป็นผู้แนะนำการลงทุนซึ่งถ้าเราสอบผ่านเราสามารถเอาไปขึ้นทะเบียนกับทาง กลต. เพื่อเป็นผู้แนะนำการลงทุนใน กองทุน หุ้น และตราสารหนี้

ตะลุยโจทย์ Single License
วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2560 (ส. – อา.)
รวม 2 วัน วันละ 7.5 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง (08.30 – 17.00 น.) ราคา 2,990.00 บาท

รับจำนวนจำกัด 30 คน/รอบ **ลำดับก่อน-หลัง ตามการโอนเงิน
***กรุณาลงทะเบียนเข้ามาก่อน ลงทะเบียนก่อนได้สิทธิ์ก่อน***

register

บรรยากาศห้องอบรม
1

5

ผู้อบรมจะได้รับ
1. เอกสารสรุปย่อเนื้อหา Single License ที่สำคัญเพียงพอสำหรับการสอบผ่าน
2. โจทย์แบบฝึกหัด Single License แนวข้อสอบล่าสุด จำนวน 250 ข้อ
3. สรุปสูตรคำนวณที่สำคัญ เน้นเฉพาะที่จำเป็นในการทำสอบ Single License
4. เทคนิคและเคล็ดลับที่สำคัญในการทำข้อสอบ จาก ดร.ชาติชาย มีสุขโข, CFP (ดร.จ๊อบ) วิทยากรชั้นนำของศูนย์สอบ ATI และ AIMC

4

register

รับสิทธิทดลองทำข้อสอบ Single License เสมือนจริง Online 1 ชุด 120 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ฟรี !!!!

**เรียนซ้ำได้ในกรณีที่สอบไม่ผ่านและตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่เรากำหนด**

กฎเกณฑ์การเข้าเรียนซ้ำในหลักสูตรตะลุยโจทย์ Single License
• เป็นผู้เข้าเรียนเต็มเวลาในการอบรม
• นำสำเนาผลการสอบไม่ผ่านมายืนยัน
• ลงทะเบียนก่อนวันอบรมอย่างน้อย 10 วัน
• สงวนสิทธิ์การเรียนซ้ำภายในเวลา 6 เดือนนับจากการลงทะเบียนครั้งแรก
• จำกัดจำนวนผู้เข้าเรียนซ้ำให้สอดคล้องกับจำนวนผู้เข้าเรียนในเเต่ละคอร์ส

ขั้นตอนการสมัคร
1. ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บ คลิ๊ก
2. กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร (download ได้ที่นี่)
3. โอนเงินเข้าบัญชี :
บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนตากสิน
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 055-2-50698-4
4. ถ่ายรูปหรือสแกนใบสมัคร หลักฐานการโอนเงิน และสำเนาบัตรประชาชนมาที่
E-mail: training@cmsk.co.th เพื่อยืนยันการลงทะเบียน